esilehele

 

 

Tapa Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna hindamisjuhend
Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus
Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppekavad
Tapa Muusika- ja Kunstikooli kodukord
Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud

Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord
Taotlus huvikooli õppetasust vabastamiseks

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2015-2019
Kunstiosakonna õppevahendite eest tasumise kord

Muusikaosakonna tundide jaotus