esilehele

 Muusikaosakonna sisseastumiskatsete info ja tingimused 2021/2022 õppeaastaks


 

Katsed toimuvad 14. juunil kell 17:00 Tapal (muusikaosakonna 2. korrusel) ja
17. juunil kl 17:00 Tamsalus (kultuurimajas)Järgimaks hajutusreegleid, palume kõikidel katsetele registreeruda! Selleks tuleb helistada telefonile 53 733 465 (Anni Rikker). Avaldusi saab täita kohapeal või laadida avalduse faili alla siit ning võtta see täidetult katsetele kaasa.

Katsed
Katsetel kuulatakse lapse rütmitaju, helikõrguste järele laulmist ning esitada tuleb vabalt valitud laul.

Katsed toimuvad ainult kindlatele instrumentidele!

Katsete paremusjärjestus on samuti instrumendipõhine. See tähendab, et kui saame võtta vastu näiteks 6 klaveriõpilast, aga soovijaid on rohkem, siis 6 parimat katsete tulemuste põhjal saavad alustada klaveriõpinguid. 7. jne tulemuse saanutele saame võimalusel pakkuda mõnda teist instrumenti, kui sama süsteemi alusel jäi mõni koht täitmata.

Mõne pilli puhul on Tapa ja Tamsalu katsetel üks pingerida. Näide: saame pillile „n“ vastu võtta kolm õpilast. Kui ühises katsete pingereas osutuvad kõik kolm esimest Tamsalu katsetel osalenud lasteks, organiseerime õpetaja tunde andma Tamsallu. Kui pingereas on esikolmikus kaks last Tamsalust, toimuvad erialatunnid Tapal, solf aga Tamsalus. Selline meetod võimaldab laiendada pillide valikut ka Tamsalu filiaalis. Alati on võimalik alustada nende erialade õpinguid ka Tapal, mida me täna veel Tamsalus pakkuda ei saa. Solfitunnid toimuksid ka sel juhul Tamsalus.

Tänavu võtame vastu:
Akordion – Tapal
Flööt – Tapal
Kannel – Tapal
Kitarr – Tamsalus
Klaver – Tapal ja Tamsalus

Klarnet - Tapal
Lõõts – Tapal
Mandoliin – Tapal ja Tamsalus
Metsasarv - Tapal
Trompet, tuuba, tromboon – Tapal
Tšello – Tapal

Saksofon - Tapal
Viiul – Tapal ja Tamsalus

PALUME KATSETELE TULLA KOOS VANEMAGA!Lisainfot katsete kohta saab info@tapamuusikakool.ee või helistades 3220488

 


tagasi esilehele