Rohkem infot sisseastumiskatsete kohta leiad siit: http://www.tapamuusikakool.ee/UuteVastuvott.htm


HEAD LAPSEVANEMAD!


KOOLI AMETLIK SUHTLUSKANAL ON STUUDIUM.
Distantsõppe perioodil on väga tähtis, et kõik õppetegevust puudutav info jõuaks aegsasti teieni. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid distantsõppe tõhustamiseks, siis palume võtta otse ühendust oma lapse õpetajatega. Alati võite saata ka e-kirja aadressile info@tapamuusikakool.ee või helistada kodulehel olevatele numbritele. Kuna telefonid on suunatud, siis palume pikemalt kutsuda.

Otselingi Stuudiumisse leiab samuti kooli kodulehelt. Küsimuste korral, mis puudutavad Stuudiumi kontot, palun pöörduda meiliaadressil anni@tapamuusikakool.ee

Info õppetasu kohta on saadetud lastevanematele nii Stuudiumi kui e-maili vahendusel. Palume selles küsimuses võtta vajadusel ühendust kooli direktoriga (kontakt leitav lodulehelt).


17. aprillil toimus SUUR ÜLERIIGILINE VÕISTUMÄNGIMINE, mis sel aastal oli sunnitud Viljandist Internetti kolima. Nii nagu mõnel varasemalgi aastal on meil põhjust taas rõõmustada!
Konkurents mõlemas karmoška vanuserühmas, kus võistlesid ka meie kaks õpilast, oli suur.
Teises rühmas (kauem õppinud) võidutses Randmar Tuulemäe ning väga tubli oli ka esimeses rühmas võistelnud Karoliina Alla, kes sai žüriiliikmetelt Krista Sildojalt ja Timo Steinerilt ekstra kiita ilusa selge tooniga pillimängu eest.
Palju õnne teile ja ka õpetaja Martin Müllerile! Oleme teie üle uhked ning loodetavasti innustate oma tegudega ka teisi :) !

Selle rõõmsa uudisega on tore minna vaheajale.
Täname kõiki lapsevanemaid toe ja abi eest distantsõppel, õpilasi ja õpetajaid, et olete tublisti hakkama saanud. Nüüd väike puhkus ja siis õige varsti juba pikemale suvepuhkusele! Peame vastu ja jääme ikka terveks :)
https://youtu.be/CE5gAAfNDlA

 


EELKOOLI ALGUS LÜKKUB EDASI. JÄLGIGE INFORMATSIOONI!

Infokiri (13.03.2020)

Kevadkontsert jääb sel aastal kahjuks ära! Samuti lükkub edasi eelkooli algus. Anname esimesel võimalusel teada, kas ja millal eelkool alustab.

Esmaspäeval kl 11:00 toimub erakorraline õppenõukogu, kus paneme paika, kas ja kuidas toimub õppetöö ajal, mil kool on suletud!

LAPSEVANEMAD - HOOLITSEGE, ET LAPSED EI KASUTAKS "VABA AEGA" KURJAST NING VIIBIKSID NEED KAKS NÄDALAT KODUS, MITTE MÄNGUVÄLJAKUL KOOS SÕPRADEGA!

Toimige vastavalt valitsuse jagatavatele juhenditele. Siis saame viirusest kiirelt võitu!
Loodame mõistvale suhtumisele!
Hoidkem tervist!
Ilmar Kald

Haridus- ja Teadusministeeriumi kiri

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

 


Kordumakippuvaid küsimusi seoses COVID-19 levikuga: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele

Edastame Teile koostöös Terviseametiga koondatud vastused korduma kippuvatele küsimustele koroonaviiruse leviku tõkestamisest haridusasutustes. Palume Teil jagada infot kõigiga, kellel võiks sellest kasu olla.

Vastused on mõeldud abiks lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele ja kõikidele haridusasutustele (koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid, sh spordikoolid, trennid, noortekeskused ja täienduskoolitusasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused) ning nende juhtidele.

Küsimused ja vastused leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist nii eesti kui vene keeles.

Lisaks leiab sealt Terviseameti koostatud juhendi kooliõdedele, mida palume Teil jagada enda asutuse tervishoiutöötajatega.

Palume suhtuda nakkuse leviku tõkestamiseks jagatavatesse soovitustesse tõsiselt. Ka teiste viirushaiguste hooaeg on käes, mistõttu palume pöörata tähelepanu üldistele gripihooaja ettevaatusabinõudele.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Vajaduse korral palume kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös haridusasutuste pidajatega olla valmis kuni 14 päevaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, et nakkuse levikut vältida.

Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium jälgivad pidevalt olukorda ja jagavad vajadusel täiendavaid soovitusi ja juhiseid. Kõige värskema info leiab Terviseameti kodulehelt.

Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!
Haridus- ja Teadusministeerium

 

 

Muusikaosakonna sündmused 2019/2020 õppeaastal
kuupäevades ja kellaaegades võib tulla ette muudatus

26. märts kl 18:00 Kevadkontsert
JÄÄB ÄRA!
30. märts kl 16:30 alustab eelkool Tamsalus (gümnaasiumi uus osa 2. korrus)
ALGUS LÜKKUB EDASI!
31. märts kl 17:20 alustab eelkool Tapal (muusikaosakonna 2. korrus)
ALGUS LÜKKUB EDASI!
Aprilli alguses toimuvad traditsioonilised kontserdid valla koolides. Kuupäevad täpsustuvad
20.-26. aprill VAHEAEG
5. mai kl 17:30 Eelkooli viimane tund ja kontsert eelkooli õpilastele Tapal muusikaosakonna saalis
5. mai 7. kl solfi kirjalik lõpueksam
6. mai 7. kl solfi suuline lõpueksam
12. mai kl 10:00 7. kl eriala lõpueksam muusikaosakonna saalis
14. mai kl 18:00 7. kl lõpuaktus Tapa Kultuurikojas või muusikaosakonna saalis
19. mai kl 9:00 4. kl solfi üleminekueksam
25.-29. mai Pillivahetusnädal. Saad proovida mõnda teist pilli, et valida see näiteks lisapilliks.
26. mai kl 14:00 4. kl eriala üleminekueksam
28. mai kl 16:00 Piknik-Kontsert väljasõiduga Õnnelasse.
1.- 5. juuni kl 13:00-15:00 konsultatsioonid sel aastal vastuvõetavatele erialadele. Konsultatsioonid nii Tapa kui Tamsalu õpilastele toimuvad Tapal
8. juunil kl 17:00 sisseastumiskatsed Tapal
9. juunil kl 17:00 sisseastumiskatsed Tamsalus (gümnaasiumis)